TaxConsulting

info

O NÁS

slider3


Only with Tax Consulting !

Naša spoločnosť ponúka poskytovanie komplexných služieb v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania účtovných závierok, vypracovania daňových priznaní a poradenstva, či inej spolupráce súvisiacej so samotným podnikaním. Outsourcing účtovníctva umožňuje presun zodpovednosti za zákonom predpísané účtovníctvo a financie na externú spoločnosť, ktorá zabezpečí súlad zo stále sa meniacou legislatívou. Len profesionálna firma vie pružne reagovať a poskytovať služby zodpovedajúce okamžitým potrebám zákazníka, čo spolu s úsporou nákladov patrí k hlavným dôvodom, prečo čoraz viac zákazníkov využíva vedenie účtovníctva externou firmou. Outsourcing je ideálnym riešením znižovania nákladov s využitím služieb externého dodávateľa. V modernom podnikateľskom svete sa stal veľmi obľúbeným a efektívnym riešením.


[/padding_box]

Taking the step in the right direction !

With us, you know where you going.

kto tvorí,

náš TÍM

 

The best solution for your business.

Only with TaxConsulting.

our

SLUŽBY

tax


Účtovníctvo
Ponúkame komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, v súlade so zákonom o účtovníctve a všetkých daňových a sním súvisiacich zákonov v platnom znení. Dôkazom kvalitnej práce je náš profesionálny tím odborníkov.
Poradenstvo
 Profesionálne ekonomické poradenstvo v oblasti Vášho podnikania, účtovníctva a daní. Šetríme Váš čas a peniaze. Pomôžeme Vám s kontrolou vášho účtovníctva a s opravami chýb. Spravíme Vám celkovú rekonštrukciu účtovníctva. Poradíme vám pri tvorbe správnych postupov účtovania so všetkými súvisiacimi problematikami.
Zakladanie s.r.o.
 Založíme Vám s.r.o. podľa Vašich požiadaviek. Poskytneme sídlo spoločnosti, vybavíme živnostenské oprávnenia. Pokiaľ spĺňate požiadavky, vybavíme Vám príspevok na rozbehnutie vášho podnikania. Založte si novú s.r.o. ONLINE
Zastupovanie
 Všetkých našich klientov v prípade potreby zastupujeme pri výkone kontroly inštitúciami ako sú daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, úrad práce a ostatnými.

Prečo práve my?

  • spracovanie účtovníctva Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec
  • nemusíte platiť školenia pre účtovníka / účtovníčku
  • nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej oblasti
  • ak potrebujete poradiť, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov. Všetky tieto služby zabezpečíme my
  • na rozdiel od zamestnanca naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva a je proti prípadným rizikám aj poistená
  • v prípade že Vás zastupujeme pred štátnymi inštitúciami, celú komunikáciu s nimi zabezpečíme za Vás
  • spracovanie účtovníctva máte bez starostí. V dohodnutom termíne prídeme, vyzdvihneme si účtovné doklady, spracujeme a vrátime Vám ich spolu s mesačnými prehľadmi
  • upozorníme Vás na Vaše daňové a odvodové povinnosti
  • všetky výstupy z účtovníctva zabezpečíme v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku v tlačenej aj elektronickej forme
plus

Ak si u nás založíte novú s.r.o. účtovné služby za prvé tri mesiace máte  *ZADARMO!

*Obmedzená ponuka platí len pre nových klientov!

NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS TERAZ

čo je nové

AKTUALITY

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti. Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak ide o podnikateľské subjekty, a zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti zákona, ktorej hodnota prevyšuje ustanovenú sumu, […]

eKolky – zásadná zmena v platení poplatkov

Od 1. januára bude postupne do života uvádzaný nový moderný systém elektronických kolkov, ktorý nahradí terajšie papierové kolky. Projekt elektronických kolkov predstavuje úplne nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý bude zohľadňovať požiadavky modernej doby. Cieľom je zvýšenie komfortu občana a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov, zjednodušenie a sprehľadnenie celého systému. Pôjde o jeden z najmodernejších systémov […]

Výzva MF SR na národný projekt „Rozvoj elektronických služieb súdnictva“

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rozvoj elektronických služieb súdnictva“, kód: OPIS-2013/1.1/68-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni. Hlavnými cieľmi projektu sú: ·  Elektronizácia služieb súdov prebiehajúcich aktuálne v konvenčnej […]

Daň z emisných kvót

Daň z emisných kvót bola zrušená zákonom č. 189/2012 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Ústavného súdu SR č. 188/2012 Z. z. o pozastavení účinnosti dane z emisných kvót. Ustanovenie § 51b – Daň z emisných kvót – zostáva v platnosti za zdaňovacie obdobie roku 2011.  V zmysle […]

NÁŠ TÍM SA O VÁS POSTARÁ. NEVÁHAJTE A STAŇTE SA ÚSPEŠNÝMI.

we want to hear from you,

NAPÍŠTE NÁM

Do 24 hodín Vás budeme kontaktovať