TaxConsulting

You Are Viewing

Monthly Archives: júl 2014

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti. Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak ide o podnikateľské subjekty, a zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti zákona, ktorej hodnota prevyšuje ustanovenú sumu, […]